Rennebumartnan

- Trøndelags første arrangement med Miljøfyrtårn-sertifisering!

miljofyrtarn

 

Martnastema

Hvert år siden 1989 har Rennebumartnan hatt et tema, som setter sitt preg på hele arrangementet.
For Rennebumartnan 2021 OMSTART vil det ikke være noe tema!

Temaet skal bidra til å sette dagsaktuelle ting i fokus, og til nytenkning og kreativitet både hos utstillere og arrangører. Ved valg av tema er det viktig at vi ikke hver gang tenker historie, men gjerne forsøker å være fremtidsrettet.
Gjennom ulike temaer har vi sammen klart å leve opp til martnans motto: å gi publikum en opplevelse og utstillerne en utfordring! 

Rennebumartnans visjon: et veksthus for skaperglede!

TIDLIGERE TEMA:

2019: NATURligvis
2018: RAMPESTREKER
2017: SMAK!
2016: KUL TUR
2015: Tango for TRE
2014: Ja, vi elsker...
2013: Bergtatt
2012: Plastic Fantastic!

2011: Nytta på nytt
2010: Gull og grønne skoger
2009: Det glade vanvidd
2008: Varige verdier
2007: Skaperglede
2006: Den BLÅ timen
2005: Hjertelig velkommen
2004: Godt håndverk – er det noen kunst da…
2003: Gamle røtter – nye skudd
2002: Skapende hender - en drøm, en fortelling, en livsstil
2001: Design – godt for øyet, praktisk i bruk
2000: Bjørk - vakker, varm og villig
1999: KLÆR – til hverdag og fest
1998: Landhandel
1997: Middelalder
1996: Tradisjonsmat
1995: Barn og unge
1994: Lafting
1993: Sæterliv
1992: Tjurru
1991: Ull og torader
1990: Hest
1989: Smedtradisjoner