Rennebumartnan

- Trøndelags første arrangement med Miljøfyrtårn-sertifisering!

miljofyrtarn

 

Historikk

Hvorfor Rennebumartna?
Rennebumartnan ble til etter initiativ fra ei arbeidsgruppe nedsatt av Rennebu Næringsforening. I gruppa satt Sivert Hansen, Alf Gunnes og Ingebrigt Bakk. Da martnan startet het den Bygdemartnan i Rennebu.

”ILBRUMARTNAN” – ”BYGDEKUNST-MARTNA”
Undertegnede, som fikk i oppdrag å vurdere mulighetene for å trekke i gang en martna på Berkåk, som en gjenoppliving av den gamle ”Ilbrumartnan”, har vurdert saken og kommer her med følgende innstilling:

1. Den gamle ”Ilbrumartnan” var en hestemartna, hvor man samlet interesserte fra Gudbrandsdalen, Østerdalen, Orkladalføret og Gauldalen, ved vegknutepunktet den gang: Ilbrua! I dag er det naturlig å utnytte trafikk-knutepunktet som Berkåk er. Men det er ikke lenger særlig aktuelt å satse på hest. Man må derfor forsøke å finne andre og mer aktuelle interessefelt.
Vi foreslår å konsentrere opplegget omkring husflid, bygdekunst/bygdekultur. Det er mange felt som kan trekkes inn her.
Vi tenker da bl.a.:Husflid: arbeider i tre, tekstil, smijern, lær/skinn, rose / kunstmaling, keramikk, porselensmaling m.m.Nisjer innen landbruket som kan være spesielt interessant innenfor det tiltenkte geografiske området. Fortrinnsvis produksjon som foregår innen jordbruk, skogbruk, pelsdyr. (Vi tenker da ikke på landbruksmaskinutstillere i tradisjonell stil.)

2. Det legges opp til salgsmesser for produsenter, seminar over forskjellige emner innengammel og ny bygdekultuer. Det engasjeres toppfolk som ledere/forelesere på slike seminar. Det bør satses påemner som finner interesse i vid geografisk utstrekning og blant mange samfunnslag i befolkningen.

3. Arrangementsområdet:
Samfunnshuset  på Berkåk, med en plasthall i tillegg. Voll: skolen, gammelbua, bygdetunet, kirka (til seminar og spesielle arrangement).

4. Geografisk omfang:
Man forsøker å trekke aktivt med områdene i Nord-Gudbrandsdal (Lesja, Dovre, Lom, Skjåk og Otta/Vinstraområdet). Nord-Østerdal (Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Storelvdal). Orkladalføret, Gauldalsområdet (fra Røros til Melhus) og Oppdal. Kanskje kan deler av Nordmøre også være interessert.

5. Den praktiske gjennomføringen:
Det velges en HOVEDKOMITE med 5 medlemmer, hvorav den ene fungerer som leder for hele arrangementet.
Det engasjeres en ”martnaskonsulent” (reisende ambassadør). Denne får spesielt til oppdrag å drive oppsøkende virksomhet. På den måten kontaktes og engasjeres produsenter, for å gi interesse til å delta på martnasdagene med sine produkter.
Lag, foreninger og organisasjoner engasjeres aktivt i gjennomføringen av arrangementet. Det kan gjøres ved at spesielle deler av arrangementet tildeles et spesielt lag osv. Disse kan ha muligheter for økonomisk utbytte av dette arbeidet, for dermed å få større interesse av å delta aktivt.
Hovedkomiteen bør komme i arbeid i januar måned 1986. ”Martnaskonsulenten” må komme i arbeid i vinter.

6. Tidspunkt for ”martnan”:
En gang i tidsrommet 10.-20.august 1986 og over 3-4 dager. Konkret forslag til hovedkomiteen:14.-17.august 1986.

7. Økonomien:
Vi regner med at arrangementet vil få et ganske stort budsjett. Men det bør være realistisk å regne med at det vil gå i balanse, i alle fall på litt sikt.
Men ”martnaskonsulenten” som nå ansettes vil medføre en del utgifter. hvis vi regner med full lønn i 3 måneder, pluss bilgodtgjørelse, vil det bli snakk om ca. 50 000,-.
Dette er penger som må være tilgjengelig snart. Dette bør finansieres særskilt. Dvs. uten at hovedkomiteen får belastningen med at dette skal tilbakebetales av første års martna.
Eventuelt overskudd første år bør kunne brukes til neste års arrangement.
Det bør derfor søkes kommune og næringsliv om støtte til startkapital.

8. Målsetting:
”Martnan” skal tjene til å markedsføre bygda vår utad. Den skal trekke folk og interesser hit. Arrangementet bør være av en slik egenart at den vekker interesse langt utenfor bygdas grenser, ja over hele landet. Og med proff markedsføring kan det lykkes. Men vi må ikke falle i fristelse for å etterape ”dagene” som arrangeres på et hvert større sted med respekt for seg selv. Skal vi lykkes så må vi være annerledes. Noe som virkelig fenger interesse.
Vi starter på et fornuftig nivå første året (med et arrangement som vi ikke forstrekker oss på) og satser på at ”Bygde-kunstmartnan” vil vokse i omfang og interesse fra år til år framover. Det krever mye arbeid og stor innsats, men vi bør kunne forvente å høste av det å trekke mye folk hit og av å gjøre bygda vår kjent utover hele landet !
Et stort og høgt, men inspirerende mål !
 
Alf Gunnes                    Ingebrigt O. Bakk               Sivert Hansen