Rennebumartnan

- Trøndelags første arrangement med Miljøfyrtårn-sertifisering!

miljofyrtarn

 

Ny daglig leder i Rennebumartnan

Tove Havdal er ansatt som ny daglig leder i Rennebumartnan AS.

Som de fleste sikkert vet så sa nåværende daglig leder opp sin stilling høsten 2019, men pga. all usikkerhet omkring fremtiden for selskapet de to siste årene ble han bedt om å fortsette i stillingen til alt ble litt mer avklart.

For en tid tilbake ble stillingen som daglig leder for Rennebumartnan AS utlyst.


Og nå er det med stor glede vi kan røpe at Tove Havdal er ansatt som ny daglig leder i Rennebumartnan AS. Hun er bosatt på Fagerhaug i Oppdal kommune, hvor hun i 21 år har jobbet i Fagerhaug Barnehage. Sammen med sine kollegaer og styret i barnehagen har hun gjennom årene bidratt til en god utvikling av barnehagen. 

Hun har i tillegg hatt og har en rekke frivillige verv med stort engasjement i lokalmiljøet. I de senere årene har ”Hjertelig Jul” på Fagerhaug vært hjertebarnet hennes, og dette har tatt det meste av hennes fritid og engasjement. Det var en sped liten idé som raskt vokste seg stor, og Tove har vært leder for et entusiastisk team. En utrolig spennende reise der hun har fått kjent på mye ansvar og følt mestring. Hovedansvaret hennes i tillegg til å være leder har vært å være utstilleransvarlig, samt en rekke andre ansvarsområder.  

Tove Havdals relevante ledererfaring, også fra arrangement, har vært én av grunnene til at hun ble tilbudt jobben. Hun har også erfaring fra prosjektarbeid, og har vist gode evner til å samarbeide og er god på relasjonsbygging. Hun er vant til å jobbe selvstendig, er strukturert og målrettet, i tillegg til å være entusiastisk, initiativrik og kreativ.   

Styret i Rennebumartnan AS og martnaskomiteen er svært glad for at Tove Havdal har sagt ja til jobben, og vi har stor tro på at hun er den riktige personen til å lede videreutviklingen av Rennebumartnan og selskapet Rennebumartnan AS.  

Tove vil så snart som mulig bidra inn i arbeidet frem mot Rennebumartnan 2022, og sette seg inn i selskapets rutiner vedrørende daglig drift, økonomi, planer for videreutvikling osv. Hun tiltrer for fullt i stillingen fra 1. juni.
 


Vi ønsker henne lykke til!