Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
AlgiPharma PictureBrownSeaweed LaminariaHyperborea liten

CFF investerer over 4 millioner dollar i norsk CF-legemiddelkandidat


fag og forskning, medikamentnytt, behandling
11.06.2016
Sharon Gibsztein

Amerikanske Cystic Fibrosis Foundation har gitt mer enn 4 millioner dollar til fase-2 studier på AlgiPharmas slimløsende virkestoff OligoG. Norske pasienter er med i studien. Tilsammen har AlgiPharma nå fått over 80 millioner norske kroner til prosjektet fra CFFT. Bildet viser stortare, som er det OligoG er laget av.

Oppdatert 15. juni 2016 

OligoG er et alginat oligosakkarid som utvinnes av stor-tare (bildet) fra vestlandskysten, og videre bearbeides til legemiddelskvalitet. For den aktuelle CF-studien, kommer OligoG i pulverform til inhalasjon. I laboratoriestudier og pre-kliniske forsøk er det vist at OligoG kan normalisere CF slim, hemme resistensegenskaper til Pseudomonas og bedre effekt av antibiotika.

 

Hvordan virker OligoG?

OligoG virker ved å redusere viskositeten av tykt lungeslim ned mot normal konsistens.  Dette skal hjelpe pasientene å hoste ut slimet fra lunger/luftveier. Videre har OligoG vist effekt ved å løse opp/bryte ned bakteriell biofilm, noe som er hyppig forekommende i lungene til CF-pasienter med kroniske infeksjoner. Ved å løse opp biofilmen eksponeres bakteriene for antibiotika og pasientens eget imun-system. OligoG vil på denne måten kunne gjøre det lettere å bekjempe lungeinfeksjoner hos CF-pasienter, heter det i AlgiPharmas norske pressemelding av 12. juni 2016.

Produktet er dessuten «naturlig», og alginat er mye brukt i matvarer og medisiner.

 

Studie: effekt, sikkerhet og toleranse

Det pågår to såkalte «Cross-over» fase-2 28-dagers pasientstudier i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Storbritannia. Studiene inkluderer primære endepunkter for å vurdere effekt hos personer med cystisk fibrose. I disse studiene blir i tillegg sikkerhet og toleranse av OligoG testet. ‘Cross-over’ klinisk studie betyr at alle pasientene som deltar får en periode med det prospektive legemiddelet under utvikling og en periode med placebo.

 

Over 80 millioner kroner til OligoG fra CFF

Pengene gis via Cystic Fibrosis Foundation Therapeutics, CFFT, som er CFFs eget medisinutviklingselskap. CFFTs oppgave er bidra aktivt til å utvikle nye CF-medisiner. Når CFF velger å investere mer enn 4 millioner dollar i medisinutviklingsprosjektet til AlgiPharma er det et tegn på at amerikanerne har tiltro til prosjektet. CFFT har tidligere gitt 6,9 millioner dollar til utviklingen av OligoG, og med det siste tilskuddet har CFFT investert totalt 11 millioner dollar. Med dagens kronekurs utgjør dette tilsammen mer enn 80 millioner norske kroner. I mai i år kom OligoG dessuten med på CFFs Drug Development Pipeline-oversikt.

Yngvar P. Berg, administrerende direktør i AlgiPharma, sier i tidligere nevnte pressemelding at de er svært glade for investeringen fra CFFT:

 - Vi er beæret og svært takknemlige for at Cystic Fibrosis Foundation Therapeutics anerkjenner det unike terapeutiske potensialet i vår legemiddelkandidat ved ytterligere å støtte vår utvikling av OligoG. Støtten fra CFFT gjør oss i stand til å akselerere den kliniske utviklingen av OligoG, og vi setter stor pris på å ha muligheten til å samarbeide med CFFT om det videre kliniske utviklingsløpet som vi håper kan bringe denne nye medisinen til mennesker med cystisk fibrose.

I tillegg til støtten fra CFF har vi fått veldig god støtte av Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Innovate UK, EUs 7. rammeprogram, EUs SME Eurostars institutt, og fra den amerikanske kongressen, i form av et Congressional Earmark, avslutter Yngvar P. Berg fra AlgiPharma.

Nedenfor ser man deler av ledelsen i AlgiPharma på ECFSC i Basel jui 2016. Yngvar P. Berg ytterst til høyre.

AlgiPharmaManagement BoDmembersECFS 2016

På bildet, fra venstre, ser vi også Stephen Wicks, PhD, styremedlem, Martin C. Austin, styremedlem, Astrid Hilde Myrset, PhD, leder for klinisk og pre-klinisk utvikling, Arne Dessen, styreformann, grunnlegger og driftleder (COO), Phil D. Rye, PhD, leder for FoU, Jowita Sleboda, PhD, QA-leder, Are Kristiansen, PhD, senior prosjekt leder, Diderik B. Schnitler, styremedlem, Yngvar P. Berg, daglig leder og styremedlem.

Les mer:

 


Chiesi Pharma Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Viatris Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen