Logo - Norsk forening for cystisk fibrose
Phoenix Convention Center 4 visitor7

CF-fagfolk til viktig CF-konferanse i USA


fag og forskning
06.10.2015
Sharon Gibsztein

Denne uken reiser en delegasjon fra Norsk senter for cystisk fibrose, NSCF, til den 29. nord-amerikanske CF-konferansen, NACFC. Følg med på vår facebookside CFNorge for direkterapporter fra Ellen Julie Hunstad. Konferansen pågår 8.-10. oktober i Phoenix Convention Center. Illustrasjon: By Visitor7/commonswikimedia.

 

NSCF-leder Olav-Trond Storrøsten har med seg overlegene Pål L Finstad (voksen) og Egil Bakkeheim (barn), sykepleiespesialist Ellen Julie Hunstad og overlege Iren L Matthews. Med unntak av Matthews, er alle fra NSCF. Matthews jobber ved barneavdelingen på Ullevål, Oslo universitetssykehus.

North American Cystic Fibrosis Conferennce, NACFC, er en av de to viktigste internasjonale CF-konferansene, og en svært viktig arena for publisering og formidling av nye forskningsresultater, nye behandlingsmetoder og generell utveksling av kunnskap og informasjon innenfor et bredt utvalg av CF-temaer.

 

Følg konferansen på CFNorge på facebook!

Ellen Julie Hunstad, som også er nestleder i NFCFs fagråd, har også denne gangen sagt seg villig til å rapportere fra konferansen på vår facebookside CFNorge, så følg med der for dagsaktuelle rapporter fra NACFC 2015.   

 


Chiesi Pharma Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon Viatris Stiftelsen Dam

Tilbake til toppen