Rampestrek

«På samme lag noe sammen»

Som et ledd i temaet RAMPESTREKER har vi fått kunstner Ståle Gerhardsen til å male en vegg på 90 m2 på Torget på Berkåk. Nedenfor beskriver kunstneren verket.

En skapende vegg for en skapende bygd. Der den ene er avhengig av den andre for å få til sitt virke. Gutten er avhengig av at jenta tegner og produserer kunst, og trenger flere blyanter for å gjøre dette. Jenta er avhengig av guttens blyantmakeri for å få spre sitt budskap om kjærlighet ut til verden. Begge er de avhengige av håndverket sitt for å leve og lage, og begge er avhengig av hengebjørka fra Rennebu som de lager blyanter av og hviler trygt på. Rennebu er dermed fylt til randen av skaperkraft. Det er skaperkraft i hver eneste innbygger. Hvert eneste tre. Hver eneste flis. Håndverk og fantasi slipper skaperkraften løs. Kortreist og selvgjort. Sammen. Resultatet blir inspirerende kreativitet som mottakeren (som står lykkelig på knær på veggen ved E6) trykker til sitt bryst.

På denne måten blir hele bygda inkludert i det hele. Alle har sin rolle og alle er avhengig av hverandre. De er «På samme lag noe sammen».

Ståle Gerhardsen, mai 2018

Følg Ståle Gerhardsen på: www.staalegerhardsen.com
JOBBEN MIN AS: www.facebook.com/JobbenMin 
TAKK FORLAGET: www.facebook.com/ForlagetTakk 
FRITIDEN MIN: www.facebook.com/FritidenMin

Utsmykningen er et spleiselag
Satsingen for å utsmykke veggen i Berkåk sentrum er gjort mulig i et spleiselag mellom Rennebumartnan, Trøndelag Fylkeskommune, Rennebu Kommune, Sparebank 1 SMN, Orkla Sparebank og Rebus as.

Under årets Rennebumartna 10. – 12. august kommer kunstneren Ståle Gerhardsen tilbake, og da blir det salg av hans kunst i et ContainerGalleri.