Martnastema 2019

Martnastemaet 2019 er NATURligvis

Rennebumartnan var Trøndelags første miljøfyrtårngodkjente arrangement. Nå ønsker vi å forsterke vår miljøprofil. Det vil vi bl.a. gjøre ved å årlig løfte frem ulike naturressurser. Årets naturressurs er TRE.
Vi er i dag en viktig arena for salg og markedsføring av håndverk og design. Nå vil vi forsterke vår rolle og bidra til at den enkelte utstiller utfordres og inspireres til produkt- og bedriftsutvikling. Samtidig vil vi at publikum skal få lære mer om håndverk og design.

Med temaet for 2019 inviterer vi til:

  • å vektlegge varige verdier, kvalitet, kortreisteprodukter, miljø og lang holdbarhet.
  • å komme med gode idéer som løfter frem årets naturressurs TRE på en bærekraftig og spennende måte.

Nå ønsker vi naturligvis dine gode idéer, og gi gjerne tilbakemelding via skjemaet nedenfor: