Priser/Reglement 2022

Bodtyper og reglement for deltagelse på Rennebumartnan 2022!

For å stimulere nye til å delta gir vi 20% rabatt på bodpriser 1. og 2. året!