For utstillere

Søknadsfrist Rennebumartnan!

Den årlige søknadsfristen for å delta på Rennebumartnan er 1. april.
Hvert år legges ny info. med påmeldingsskjema ut på høsten

Viktig info. Viktig informasjon med alle søkere og utstillere på Rennebumartnan foregår via epost.

Søknadsskjema for Rennebumartnan 2023, som arrangeres 11.-13. august legges ut etter Rennebumartnan 2022.