Rennebumartnan

- Trøndelags første arrangement med Miljøfyrtårn-sertifisering!

miljofyrtarn

 

Dugnadsbetaling

Velfortjente dugnadspenger til nærmere 30 lag og organisasjoner i 2016.


Nærmere 1.000 personer deltar årlig gjennom sine lag og organisasjoner med en formidabel dugnadsinnsats før, under og etter Rennebumartnan. Alle disse er med på å gjenskape og videreutvikle Rennebumartnan. De viser en fantastisk dugnadsånd og serviceinnstilling, som er Skaperglede i praksis!
Siden 1989 har vi betalt ut dugnadspenger til lag og organisasjoner for den jobben de gjør.

  • I 1989 ble det lagt ned 1 251 timer som ble betalt med kr 25,- pr. time
  • I 2016 ble 3 343 timer betalt med kr 85,- pr. time, som ga en betaling på kr 284 155
  • Totalt utbetalte dugnadspenger i perioden 1989-2016 er på kr 6 055 715