Martnastema 2017

Med temaet SMAK! skal profilen forsterkes og nye tiltak utvikles!

Rennebumartnan har Håndverk i tradisjon og ny design som sin profil. 
Møtet mellom  150 håndverkere, designere, kunstnere og tilbydere av småskala mat,  og et kjøpesterkt og kvalitetsbevisst publikum er  Rennebumartnans hovedinnhold. Med temaet SMAK! skal profilen forsterkes og nye tiltak utvikles. Det skal legges ytterligere vekt på design, og martnan vil i tillegg sette et ekstra fokus på småskala mat.

Det er en trend i tiden at folk er opptatt av kvalitet og design på produkter og er blitt enda mer opptatt av den gode smaken på mat og drikke. Med neste års tema som inspirasjonskilde skal det skapes smakfulle opplevelser gjennom design, håndverk, småskala mat og andre kulturuttrykk. Arrangøren vil at publikum skal komme på neste års martna for å se, smake, kjøpe og lære.