Publikumsundersøkelse

Si din mening om Rennebumartnan!

Rennebumartnan har nå blitt gjennomført hele 33 ganger, sist var 10.-12.august i år. Hvert eneste år jobber vi for å bli bedre; både for utstillerne, de frivillige og selvsagt for dere besøkende. Rennebumartnan er bygget på håndverk i tradisjon og nytt design, og det er en spennende utfordring å bevare de grunnleggende verdiene og samtidig tilpasse seg samfunnet anno 2018. For at neste års Rennebumartna skal bli så bra som mulig er vi veldig avhengig av DIN tilbakemelding, enten du var på martnan i år eller ikke. Vi vil vite hvordan du som gjest opplever martnan, hva du er mest fornøyd med og om du har noen tips til forbedringer. Din mening er ekstremt verdifull for oss, så vi setter veldig stor pris på om du setter av noen minutter til å svare på vår enkle spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen er helt anonym, så gi oss din ærlige tilbakemelding!

På forhånd tusen takk!

Følg linken til undersøkelsen!