Knivkonkurranse

Invitasjon til Nasjonal knivkonkurranse i samarbeid med Trønderkniv.

For andre gang inviterer vi nå i samarbeid med Trønderkniv til nasjonal knivkonkurranse under Rennebumartnan den 11. - 13. 2017. Alle landets knivmakere inviteres  til å delta med både med kniver og knivblad.

  • I år blir det to nye knivklasser: Hornkniv og Kunst og design, i tillegg til Staskniv, Brukskniv og Åpen klasse
  • Det blir også knivbladkonkurranse: Laminerte blad, Helstålblad og Mønstersmidde blad
  • Beste kniv uansett klasse premieres med kr 5.000,-

KNIVER: Staskniv, Brukskniv, Hornkniv *, Kunst og design ** og Åpen klasse ***

* Hornkniv: Halv- eller helhornskniv; samekniv eller samisk inspirert kniv hvor minst én av delene er laget av horn. Resten av knivstellet skal være lagd av tre eller lær. Det er tillatt med innlegg av edle eller uedle metaller og annen pynt/dekor som er naturlig på slike kniver og slirer. Det kan benyttes valgfritt bladtype.

** Kunst og design: Innsendt objekt må bestå av et knivblad påmontert et skaft.
Det er ingen krav til funksjonalitet som kniv. Det er ikke noe krav om slire.
Originalitet og design vil være bedømmingskriterier i tillegg til håndverksmessig kvalitet.

*** Åpen klasse: gjelder kniver som helt klart ikke kan plasseres i de andre klassene.

KNIVBLAD: Laminerte blad, Helstålsblad og Mønstersmidd blad

Deltagerne kan levere to kniver/to blad i hver klasse. Man kan utrykke ønske om hvilken klasse kniven skal bedømmes i, men dommerne står fritt til å bedømme kniven i den klassen de finner naturlig.

Premiering: Det deles ut 1. 2. og 3. premie i form av diplom.
Vinneren i hver knivklasse får i tillegg til diplom, pengepremie pålydende kr 1.000,-
Knivbladklassene premieres med diplom og knivstatue.
Beste kniv uansett klasse, premieres med kr 5.000,- og blir kåret til ”Årets Rennebukniv”.

Knivene vil bli stilt ut
De innsendte bidragene til konkurransen blir stilt ut under årets martna, der også medlemmer i  knivklubben Trønderkniv og knivmakere stiller med kniver og knivblad til salgs og med masse aktiviteter.

Premieutdeling lørdag kl. 12.00 på Utescenen.

Publikumsprisen
Under Rennebumartnan får også publikum anledning til å stemme fram sin favoritt blant de utstilte bidragene i knivkonkurransen. Den kniven som får flest stemmer blir tildelt "Publikumsprisen".  Blant alle som stemmer trekkes det ut en vinner som får en flott Borgkniv laget av Knut Fjeldsø i premie.

Påmelding
Det betales kr 300,- for første innsendte kniv og 150,- for påfølgende kniv/blad
Knivene/bladene sendes til Trønderkniv v/ Knut Svendsen, Odenseveien 17, 7020 Trondheim.
Deltageravgiften innbetales på konto 4200 14 37822 senest innen innleveringsfristen 01.06. 2017.
Rennebumartnan og Trønderkniv ønsker alle velkommen til å delta!

 

Bildene er tatt av Mediaprofil as, og kan ikke brukes uten samtykke!